KM KINEPRO PLUS s.r.o. - Vojtova metoda Olomouc

  • 00420 583 034 715
  • info@kinepro.cz
  • Upper field 1328/6, New Street, 779 00 Olomouc

KM KINEPRO PLUS s.r.o. - Vojtova metoda Olomouc

KM KINEPRO PLUS s.r.o. - Vojtova metoda Olomouc

Prof. Dr. Václav Vojta

Profesor MUDr. Václav Vojta Profesor MUDr. Václav Vojta, byl českým neurologem, který se významně zasloužil o rozvoj dětské neurologie, především v oblasti včasné diagnostiky motorické poruchy v kojeneckém věku.

Václav Vojta je objevitelem reflexní lokomoce (tzv. Vojtovy metody). Terapeutické techniky, která se s úspěchem používá k léčbě různých pohybových poruch v dětském i dospělém věku, především pak při léčbě dětské mozkové obrny.

Životopis V. Vojty

Václav Vojta se narodil 12.7.1917 v Mokrosukách na Klatovsku. V roce 1947 dokončil studium na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializoval se na obor neurologie a poté dětské neurologie.

Od roku 1948 byl asistentem  profesora K. Hennera (ak. Prof. MUDr. Karel Henner – zakladatel české neurologické školy) na neurologické klinice VFN v Praze.

Od roku 1954 působil jako konziliář v dětské léčebně DMO v Železnici u Jičína.

Od roku 1956 vedl oddělení dětské neurologie na 4. neurologické klinice LF UK v Praze.

1961 – 1968 byl ordinářem dětské neurologie na Fakultní poliklinice na Karlově náměstí v Praze.

Intenzivně se věnoval vývojové kineziologii (zákonitostem a souvislostem v motorickém vývoji kojenců a dětí) a systematicky pracoval na problematice včasného podchycení ohrožení motorického vývoje.

Václav Vojta je objevitelem reflexní lokomoce (tzv. Vojtovy metody).

V 50.-70. letech minulého století pozoroval při terapii dětí s DMO existenci určitých koordinovaných pohybových vzorů na trupu i končetinách. Tyto pohybové vzory vznikaly při cíleném dráždění dítěte v určité poloze, objevovaly se nevědomě a opakovaně. Obsahovaly fragmenty lokomoce — pohybu vpřed. Opakovaná aktivací těchto koordinovaných pohybových vzorů dosáhl u dětí s DMO výrazných změn. Zlepšily se jim primárně řečové funkce, později mohly jistěji stát a chodit. Tyto pohybové vzory nazval profesor Vojta tzv. reflexní lokomocí (reflexní, nevědomý pohyb vpřed).

1968 emigroval do Německa do Kolína nad Rýnem, kde pracoval jako vědecký pracovním na ortopedické klinice u profesora Imhausera. Zde mu bylo umožněno systematicky pracovat na vývojové kineziologii i vlastním diagnostickém systému. Od roku 1975 byl vedoucím lékařem rehabilitačního oddělení u profesora Hellbruggeho v Dětském centru v Mnichově. Zde dále rozvíjel diagnostický i terapeutický systém reflexní lokomoce a pořádal výukové programy pro lékaře a fyzioterapeuty. V roce 1984 založil Vojtovu společnost s cílem prosazování a šíření  lokomočního principu v diagnostice a terapii nejen v Německu, ale i na mezinárodní úrovni. Cílem bylo rovněž vzdělávání fyzioterapeutů a lékařů. V roce 1995 založil Mezinárodní Vojtovu společnost se sídlem v Mnichově a také ukončil aktivní lékařskou službu. Až do konce svého života však zůstal aktivním a podílel se na výuce a dalším šíření Vojtovy metody. Profesor Vojta zemřel 12.9. 2000 v Mnichově.

Vyznamenání profesora V. Vojty

1974 byl profesor Vojta vyznamenán Cenou Heinricha Heineho (nejvyšší vyznamenání Německé ortopedické společnosti – Deutsche Gesellschaft für Orthopedie)
1979 mu propůjčil spolek Aktion Sonnenschein medaili „Společně růst“ („Miteinander wachsen“)
1983 obdržel cenu Ernsta von Bergmanna za rozšiřující vzdělávání lékařů od Spolkové lékařské komory
1990 obdržel von Pfaundlerovu medaili od Profesního svazu dětských lékařů za vzdělávání dětských lékařů
Profesor Vojta byl nositelem Spolkového kříže za zásluhy
Vysoká vyznamenání mu byla propůjčena v Japonsku a Jižní Koreji
1994 Collegium Catholicum Medicinae v Soulu (Jižní Korea) ho jmenovalo hostujícím profesorem
1996 byl habilitován a jmenován emeritním profesorem neurologie a dětské neurologie LF UK v Praze
2000 in memoriam obdržel od prezidenta Václava Havla medaili Za zásluhy

Publikační činnost profesora V. Vojty

Během svého života publikoval více než 100 vědeckých prací.
Jeho kniha „Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku“ byla přeložena do mnoha jazyků.
V roce 1992 vyšla poprvé kniha “Vojtův princip”, která byla přeložena do mnoha světových jazyků.

Vojta method

Vojta method is an essential part of modern physiotherapy movement disorders in children, but also adults. This technique is used not only in neurology but increasingly also in other fields, particularly in traumatology and orthopedics. Learn more here ›

© Copyright 2022, KM KINEPRO PLUS s.r.o. All rights reserved.