KM KINEPRO PLUS s.r.o. - Vojtova metoda Olomouc

 • 00420 583 034 715
 • info@kinepro.cz
 • Upper field 1328/6, New Street, 779 00 Olomouc

KM KINEPRO PLUS s.r.o. - Vojtova metoda Olomouc

KM KINEPRO PLUS s.r.o. - Vojtova metoda Olomouc

Indications Vojta method

Vojtova metoda je technikou, kterou můžeme s úspěchem použít k terapii širokého spektra pacientů s pohybovými poruchami jak v dětském, tak dospělém věku.

Vojtova metoda je indikována v dětském věku zejména u:

 • asymetrického vývoje a retardaci motorického vývoje
 • centrálních koordinačních poruch (CKP)
 • dětské mozkové obrny (DMO)
 • periferních paréz horních a dolních končetin (např. paréza plexus brachialis, spina bifida a další)
 • různých svalových onemocnění
 • zakřivení a onemocnění páteře (např. skolióza) a jiných ortopedických vad
 • u vrozených vývojových vad pohybového systému jako pomocná pohybová terapie ortopedické léčby (dysplázie kyčlí, luxace kyčlí, pes equinovarus)
 • poruch a onemocnění v orofaciální oblasti (problémy žvýkací, polykací)
 • poruch dechových funkcí

Vojtova metoda je indikována u dospělých zejména u:

 • vertebrogenních poruch (po výhřezu ploténky, při omezení hybnosti páteře a kloubů, při bolesti páteře a kloubů)
 • skolióz
 • úrazech pohybového systému
 • cévních mozkových příhod (CMP) s hemiparetických či jiným postižením
 • DMO
 • roztroušené sklerózy
 • míšní léze
 • periferních paréz horních i dolních končetin
 • svalových onemocnění

V případě nejasností a dotazů na možné indikace kontaktujte prosím svého terapeuta.

Vojta method

Vojta method is an essential part of modern physiotherapy movement disorders in children, but also adults. This technique is used not only in neurology but increasingly also in other fields, particularly in traumatology and orthopedics. Learn more here ›

© Copyright 2022, KM KINEPRO PLUS s.r.o. All rights reserved.