KM KINEPRO PLUS s.r.o. - Vojtova metoda Olomouc

  • +420 583 034 715
  • info@kinepro.cz
  • Horní lán 1328/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

KM KINEPRO PLUS s.r.o. - Vojtova metoda Olomouc

KM KINEPRO PLUS s.r.o. - Vojtova metoda Olomouc

Konzultace

Pro fyzioterapeuty, kteří pracují s pacienty Vojtovou metodou, nabízíme možnost konzultací zdravotního stavu a vedení terapie jejich pacienta. Při konzultaci výukový terapeut Vojtovy metody na našem pracovišti vyhodnotí průběh dosavadní rehabilitační léčby pacienta a jeho aktuální stav. Navrhne společně s terapeutem a pacientem další směřování fyzioterapeutické léčby. Součástí konzultace je praktické provedení terapeutické jednotky Vojtovou metodou.

Fyzioterapeuti, kteří mají zájem o konzultaci svého pacienta, mohou kontaktovat jednotlivé výukové terapeuty KM KINEPRO PLUS s.r.o. a domluvit se na konkrétním termínu konzultace.

Pro fyzioterapeuty

Vojtova metoda

Vojtova metoda je neodmyslitelnou součástí moderní fyzioterapie pohybových poruch v dětském věku, ale i u dospělých pacientů. Tato technika nachází využití nejen v neurologii, ale stále více i v jiných oborech, především v traumatologii a ortopedii. Více se dozvíte zde ›

© Copyright 2021, KM KINEPRO PLUS s.r.o. Všechna práva vyhrazena.