KM KINEPRO PLUS s.r.o. - Vojtova metoda Olomouc

 • +420 583 034 715
 • info@kinepro.cz
 • Horní lán 1328/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

KM KINEPRO PLUS s.r.o. - Vojtova metoda Olomouc

KM KINEPRO PLUS s.r.o. - Vojtova metoda Olomouc

Indikace Vojtovy metody

Vojtova metoda je technikou, kterou můžeme s úspěchem použít k terapii širokého spektra pacientů s pohybovými poruchami jak v dětském, tak dospělém věku.

Vojtova metoda je indikována v dětském věku zejména u:

 • asymetrického vývoje a retardaci motorického vývoje
 • centrálních koordinačních poruch (CKP)
 • dětské mozkové obrny (DMO)
 • periferních paréz horních a dolních končetin (např. paréza plexus brachialis, spina bifida a další)
 • různých svalových onemocnění
 • zakřivení a onemocnění páteře (např. skolióza) a jiných ortopedických vad
 • u vrozených vývojových vad pohybového systému jako pomocná pohybová terapie ortopedické léčby (dysplázie kyčlí, luxace kyčlí, pes equinovarus)
 • poruch a onemocnění v orofaciální oblasti (problémy žvýkací, polykací)
 • poruch dechových funkcí
 • skolióz

Vojtova metoda je indikována u dospělých zejména u:

 • vertebrogenních poruch (po výhřezu ploténky, při omezení hybnosti páteře a kloubů, při bolesti páteře a kloubů)
 • úrazech pohybového systému
 • cévních mozkových příhod (CMP) s hemiparetických či jiným postižením
 • DMO
 • roztroušené sklerózy
 • míšní léze
 • periferních paréz horních i dolních končetin
 • svalových onemocnění

V případě nejasností a dotazů na možné indikace kontaktujte prosím svého terapeuta.

Vojtova metoda

Vojtova metoda je neodmyslitelnou součástí moderní fyzioterapie pohybových poruch v dětském věku, ale i u dospělých pacientů. Tato technika nachází využití nejen v neurologii, ale stále více i v jiných oborech, především v traumatologii a ortopedii. Více se dozvíte zde ›

© Copyright 2021, KM KINEPRO PLUS s.r.o. Všechna práva vyhrazena.