KM KINEPRO PLUS s.r.o. - Vojtova metoda Olomouc

  • +420 583 034 715
  • info@kinepro.cz
  • Horní lán 1328/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

KM KINEPRO PLUS s.r.o. - Vojtova metoda Olomouc

KM KINEPRO PLUS s.r.o. - Vojtova metoda Olomouc

Terapie Vojtovou metodou

Jak probíhá terapie kojence a batolete Vojtovou metodou?

Dítě, které je od lékaře indikované k léčbě Vojtovou metodou se ujímá v naší ambulanci zkušený fyzioterapeut s nejvyšším vzdělání ve Vojtově metodě. Provede důkladné vyšetření motorických schopností a dovedností dítěte a seznámí rodiče s důvody, potřeby terapie motoriky. Na základě tohoto vyšetření stanoví hlavní motorický problém, který je potřeba ošetřit a společně s rodiči si určí cíl terapie. Fyzioterapeut určí konkrétní léčebný postup. Terapii Vojtovou metodou v dětském věku je pro maximální efekt nutné provádět několikrát denně, podle věku dítěte a podle jeho individuálních potřeb. Proto se „terapeutem“ stává rodič, který s dítětem cvičí doma.

Aby měl rodič jistotu, že terapii dělá správně, musí fyzioterapeut precizně naučit rodiče s dítětem cvičit. Rodiči je vysvětleno, prakticky ukázáno, v jakých polohách má cvičit, co má přesně sledovat a jakého výsledku má dosáhnout. Rodič si vše, pod dozorem terapeuta prakticky vyzkouší a natrénuje přímo se svým dítětem.

Protože se dítě vyvíjí a jeho stav se mění, je potřeba pravidelně korigovat a přizpůsobovat léčebný program nové situaci. Fyzioterapeut při pravidelných kontrolách v naší ambulanci koriguje domácí léčebný program tak, aby byl prováděn rodičem bez chyb.

 

Jak často je potřeba kontrolovat správnost provedení terapie?

Frekvenci návštěv určuje fyzioterapeut a řídí se stavem dítěte a schopnostmi rodičů naučit se a správně provádět terapii doma.

Pacienti z Olomouce a blízkého okolí mají možnost přijít častěji na jednu cvičební jednotku.

Pacientům z větších vzdáleností a zahraničí nabízíme intenzivní několikadenní, týdenní, nebo 14 denní pobyty. V těchto případech probíhá terapie a intenzivní nácvik domácího programu 2x denně. Na kontroly jezdí v delších časových periodách.

Vojtova metoda

Vojtova metoda je neodmyslitelnou součástí moderní fyzioterapie pohybových poruch v dětském věku, ale i u dospělých pacientů. Tato technika nachází využití nejen v neurologii, ale stále více i v jiných oborech, především v traumatologii a ortopedii. Více se dozvíte zde ›

© Copyright 2021, KM KINEPRO PLUS s.r.o. Všechna práva vyhrazena.